Kapaszkodás a hatalom alsóbb rétegeihez


Újra rendszeresíti sajtóértekezleteit a volt kormánypárt helyi szervezete. A tegnapi találkozón Alexandru Lăpus,an, Ioan Rus és Grigore Zanc főleg a kolozsvári magyar konzulátus feleslegességéről és ebből fakadó kártékony voltáról értekezett. A Funar véleményével egybecsengő álláspont szerint a valós feladatkör hiánya miatt csak hátsó szándék vezérelheti a konzulátus újralétesítését, többek között az, hogy Kolozsváron legyen még egy intézmény, amely az RMDSZ programjának életbe ültetésén fáradozik.
A sajtóértekezlet másik fő témája a kormány helyi szerveinek vezetőcseréje volt. Az RTDP vezérei szerint Kolozs megyében az osztályvezetők mindössze 20 százaléka tagja pártjuknak, de még őket sem lehet ok nélkül leváltani; előbb be kellene bizonyítani a rátermettség hiányát vagy a rosszhiszeműséget a kormányprogram alkalmazásában. Szabály szerint e ténymegállapítást előbb nevelő célzatú intézkedések követik, és ha azok nem használnak, a szakminisztérium felfüggesztheti állásából az illetőt, de csak ideiglenesen nevezhet ki új osztályvezetőt a jelenlegi kormánykoalíció pártemberei közül. Legkésőbb hat hónap múltán versenyvizsgát kell kiírni, amelyet holtbiztosan a régi hivatalnok – vagyis az RTDP bizalmi embere – nyerne meg, mert neki van a legnagyobb tapasztalata az illető területen (pl. a mezőgazdaság, a pénzügy, az állategészségügy stb., stb. irányításában – mintegy félszáz ilyen igazgatóság van minden megyében). Ha megint kitúrnák állásából, kezdődne elölről a ciklus, egészen addig, amíg előrehozott választások vagy a jelenlegi parlamenti erőviszonyok átalakulása nyomán átformálódó kormánykoalícióban az RTDP újra hatalomba kerül, és akkor szakemberei tartósan visszafoglalják helyeiket.
A megyefőnökségen a szakosztályok elosztása körüli perpatvar hamarosan abban csúcsosodik ki, hogy minden egyes törvénytelenül elmozdított osztályvezetőért beperelik a szakminisztériumot – helyezte kilátásba Ioan Rus.
Az RTDP január 17-i rendkívüli értekezlete kapcsán Alexandru Lăpus,an „bizalmasan” válaszolt egy újságírói kérdésre: személyes véleménye szerint Ion Iliescut valószínűleg felkérik a pártelnöki tisztség betöltésére és ha lesznek ellenjelöltjei, fogadni mer, hogy azok rögtön visszalépnek, amint a volt államelnök elfogadja a jelölést. Ezzel nyomatékosan elismerte, hogy az RTDP kádertartalékából nem futja két elnökjelöltre.