Hol van még az ezredforduló ellenzéke?


Néhány sajtótermék sunyin rokonszenvezni kezdett a mostani ellenzékkel. A piacról (és nem politikai mecénásokból) élő újságírók abból indulnak ki, hogy az átlagos újságolvasó nem kedveli a hatalom körülhízelgését.
Magyar laptársunk is hirtelen védelmére kelt az Iliescu, Vadim és Funar vezette pártokból összeverődött parlamenti kisebbségnek, mondván, hogy nem szép dolog a mostani többség részéről a szavazógépezet működtetése, vagyis annak a házszabálynak az alkalmazása, amelyet ez a kisebbség szavazógépezettel fogadtatott el még abban az időben, amikor többségben volt.
Valóban kedves lenne, ha a politikában kenyeret hintenének a kőhajigálóra. De amíg ilyen történetkékkel az esti mesében sem találkozunk, addig ne várjuk el, hogy a többségbe jutott politikai erők önzetlenül átadják ellenfeleiknek a hatalom nekik járó részét. Saját választóikat is becsapnák, ha lágyszívűsködnének.
Esetünkben azonban nem ez a legnagyobb bökkenő. Hanem ennek az ellenzéknek a minősége. A konvenciós, szocdem és magyar párti koalíció képtelen annyira lejáratni magát, hogy a közvélemény visszasírja a hét esztendő nómenklatúráját. (Elképzelhetőbb az, hogy az azelőttiek aranykorát nosztalgiázza vissza, de nincsen onnan visszatérés...) Ennek az ellenzéknek egyetlen lehetőség marad tárva-nyitva: a süllyesztő fedele. Négy esztendő múlva a mai parlamenti többségből kerül ki mind a hatalombirtokló többség, mind az ellenzéknek való kisebbség. A Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja, vagy ahogy hívni fogják akkor, továbbá a nagyromániások és az egységpártosok a labdaszedők szerepét töltik majd be a politikai pálya hátterében. Hogy még tovább merüljünk a jövőbe: az akkori statisztákat a sárga irigység azért is emészteni fogja, hogy mennyivel hangzatosabb magyarellenes propagandát talál majd ki 2000-ben az a párt vagy pártszövetség, amely gyengébbnek érzi magát. És jósoljunk még merészebbet: a választótestület még okosabb lesz, még keményebben bünteti a vészmadarakat, ennek köszönhetően még jelentősebb győzelmet arat az a párt vagy pártszövetség, amely az RMDSZ nagyarányú részvételét ígéri a kormányban.
A további részleteket egyelőre ne firtassuk. Lehet, hogy a konvención belül a parasztpárt tovább erősödik, és akkor majd az lesz az esélyes kormányhatalom. Viszont annyira sikeres is lehet a kapitalizmus építése, hogy a vállalkozók szenátori fizetéseket többszörösen meghaladó béreket osztogathatnak, ebben az esetben a liberálisok felé árad a bizalom. Ha azonban az életszínvonalat a Kolozsvár-Bukarest alagút (a kolozsvári polgármester továbbfejlesztett terve) legmélyebb pontján sem érik el a próbafúrásokkal, akkor inkább a szociáldemokratákba vetik reményüket a választók.
A mérkőzés tehát még sokáig háromesélyes lesz. Ezért kissé meglepő a bukaresti Adevărul korai lecövekelése egyetlen csapat mellett, mégpedig úgy, hogy egy másikat teljesen le akar radírozni a pályáról. Ezt olyan feltűnően műveli, hogy Gabriel Andreescu szükségesnek érezte védelmébe venni a lap által lejáratásra kiszemelt Adrian Severint. Mire Gabriel Andreescunak is nekiesett az Adevărul, mondván, hogy a lapnak muszáj a nemzet érdekeit képviselni, márpedig, aki az 1201-es ajánlást elfogadja, jó román nem lehet, hanem csak olyan, mint Petre Roman, Severin és Andreescu.
Érdekes, hogy 1990-ben az Adevărul ugyancsak a nemzeti érdekek homloktérben tartásának jelszavával ostorozta az Egyetem téri mozgalmat. Románia szégyenfoltjának nevezte, dicsérte Iliescut, hogy erélyesen fellépett a „tekergők” szétkergetéséért, és külön azért, hogy megköszönte a bányászoknak a bunkós virágültetést. Annak idején az Adevărul csak az Egyetem tér peremén gyűjtötte információit, mert ott zajlottak a szája ízének megfelelő sötét ügyek: utcai prostitúció, feketézés tökmaggal, betörés az osztrák légitársaság jegyirodájába, a zavarkeltők lefizetése adófizetők pénzéből, amire rá lehetett fogni, hogy Coposu adománya és a tüntetők kitartását szolgálja stb., stb. Most, amikor az Adevărul körülhízelgi a konvenciót, teszi magát, hogy nem emlékszik: az Egyetem tér a Demokrata Konvenció születési helye, az a Demokrata Párt pedig, amelyet nemzetárulónak kiált ki, abban az időben a hatalom részeseként a kormányépületben drukkolta végig az Egyetem téri mozgalom szétverését. (Másfél év múltán a bányászok ugyanarra a sorsra juttatták.)
1990-ben Ion Iliescu a román sajtó elé példaképnek állította az Adevărult. A nemzeti érdek megtestesítéséért? Az Egyetem tér gyalázásáért? Most vajon kitől várja megdicsőülését ez a nemzeti érdeklap a Demokrata Párt gyalázásáért? Csak nem...? Emil Constantinescu – szerencséjére – túlságosan el van foglalva ahhoz, hogy elnöki tisztségéhez méltatlanul részrehajlóan beavatkozzon a pártharcokba. Talán majd három és fél év múlva, amikor újra mérkőznie kell olyan elnökjelöltekkel, mint Petre Roman, Viorel Cataramă, Niculae Cerveni stb., stb., és engedelmünkkel, a listán utolsóként, Ion Iliescu. De addig mi célt szolgálhat az Adevărul hangulatkeltése? Nemzeti érdeket? Kormányalakítás idején kormányrombolással?
Nagy nemzeti fejek fejlesztik tovább a Scânteia hagyományait.