Ha leszakadna a csillár...


Buchwald Péter búcsúzik a szenátorságtól
Négy évvel ezelőtt a Szabadságban sorra interjút közöltünk azokkal a kolozsvári RMDSZ-politikusokkal, akik az 1990-es első szabad választásokon bejutottak a törvényhozó testületbe, és akik 1992 végén különböző okokból búcsút mondtak a parlamentnek. Akkor az egész Kolozs megyei csoport kicserélődött. Most mintha érvényesült volna a folytonosság elve.
Két kivételtől eltekintve.
Sinkó Istvánra, aki nem érte meg mandátumának végét, ez alkalomból is kegyelettel emlékezünk.
Buchwald Pétert pedig ugyanazzal a céllal szólaltattuk meg, mint négy évvel ezelőtt az akkor visszavonult parlamenti tagokat: beszéljen szenátori tapasztalatairól, további terveiről.
– Amikor 1992 őszén bekerültem a tizenkét tagú szenátusi csapatba, minimális fogalmaim voltak a törvényhozói munkáról. Az újoncokkal szemben nagy előnyben voltak azok, akik az előző parlamenti ciklusban kitapasztalták a dolgokat. A szenátus a legfelsőbb törvényhozó szerv, törvényeket fogad el és régebbi törvényeket próbál módosítani. Ugyanakkor politikai fórum is – akárcsak a képviselőház. A napirend előtti felszólalások keretében politikai jellegű nyilatkozatok, interpellációk hangzanak el. Az eltelt négy esztendőben az RMDSZ ellenzékként szerepelt, ellenfelei többször végigjátszották azt a forgatókönyvet, hogy politikai opcióktól, pártállástól függetlenül a szónokok falhoz állították az RMDSZ-t. Akár a kolozsvári nyilatkozatért, akár templomban elhangzott fogadalmunkért, akár Markó Béla, akár Tőkés László véleményéért. Ez a lehetetlen állapot szabta meg a mi mozgáslehetőségünket, amely nagyon sokszor kivonulásunkra korlátozódott. Kimagasló eredményeket a mi parlamenti frakciónk nem tud felmutatni. A számunkra olyan fontos törvényeket, mint a kisebbségi, a vallásügyi, az oktatási, nem sikerült elfogadtatni, vagy nem úgy, ahogy azt mi szerettük volna. Ennek ellenére állítom, hogy jelenlétünk a parlamentben hasznos volt, szenátori csoportunk, ha nem is elégedetten, de tiszta lelkiismerettel zárta a négy évet.
Kerestem és meg is találtam a helyem a szenátusi frakcióban, amelyben komoly, nagy tudású, politikai felelősséggel rendelkező bölcs kollégákkal kerültem kapcsolatba. Egymás iránti tisztelettel és megbecsüléssel végeztük feladatunkat. Ebben a csapatban vannak jogászok, elsősorban rájuk van szükség minden parlamenti csoportban, közülük kerültek ki a vezérszónokok. A parlamenti munka jellege, hogy minden törvénytervezetnek megvan a maga gazdája, aki valamelyik szakbizottság tagja. Szakértői háttércsoport segítségével a törvénygazda igyekszik olyanná alakítani a tervezetet, hogy az elfogadható legyen a többségi politikusoknak, ugyanakkor az általa képviselt magyar közösségnek is megfeleljen. Ezt a munkát, tiszta lelkiismerettel állítom, jól végeztem. Ha szükségesnek éreztem, hazai és külföldi szakértőket is bevontam a munkacsoportomba. A szenátusi csoport vezetőségébe az első szesszióban bekerültem titkárként, és nyolc alkalommal újraválasztottak. Ez nem látványos, nem vezérszónoki tisztség, hanem munkásposzt, és a többszöri újraválasztás valaminek a jele.
Úgy lettem szenátor, hogy azelőtt két évig a megyei szervezet elnöke voltam. Megpróbáltam Kolozs megyének olyan szenátora lenni, amilyeneknek én szerettem volna annak idején látni a parlamenti képviselőinket. A megye minden kérését felvállaltam, teljesítettem és erről be is számoltam. Meg kell mondanom, hogy a megyei gyűléseken, legyen az MÜT, MKT, soha el nem hangzott olyasmi, hogy valamit nem végeztem el. Ezért képmutató lennék, ha nem mondanám ki, hogy rosszul esett, amikor a szenátori jelöltlista második helyére kerültem. Mindezek ellenére állítom, hogy Eckstein-Kovács Péter, a fiatal és ügyes jogász, aki a kolozsvári tanácsban már bizonyított, jó szenátor lesz, és meggyőződésem, hogy többet és jobban fog szerepelni a szenátusi gyűléseken, mint én tettem.
– Irigylésre méltó lesz-e az RMDSZ-szenátor szereplési lehetősége a megváltozott parlamenti többség előtt?
– Erre még nehéz válaszolni. Ha a kormánykoalíció látványos gazdasági eredményeket ér el, képes megoldani az életszínvonalat befolyásoló kérdéseket, akkor a nacionalista retorika elmarad. De a legkisebb kudarcra az ellenzékbe szorult nacionalista pártok, a Román Nemzeti Egységpárt és a Nagyrománia Párt, a hatalomból kirekedt Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjával ott fogják támadni, ahol a legkönnyebb. Ez az Achilles-sarok: a kormánykoalícióban lévő RMDSZ. És akkor a konvenciósok meg a szocdemek önvédelemből szintén szapulni kezdhetik az RMDSZ-t. A szövetség parlamenti tagjainak munkája abból a szempontból sokkal könnyebb lesz, hogy a mostani parlamenti többség beállítottsága sokkal európaibb. Gondoljunk a Szociáldemokrata Unió embereire, akik már dolgoztak végrehajtó testületben. Rájuk különösképpen számítani lehet a decentralizáció, a helyi költségvetési autonómia kiépítésében. A Demokrata Konvenciónak nincs kisebbségi programja. Az SZDU-nak van. Anélkül, hogy túlzott illúzióink lennének, ezt a programot meg kell próbálni továbbfejleszteni úgy, hogy közelebb álljon az RMDSZ-éhez. Teljes programunkat rövid távon nem fogjuk tudni teljesíteni, de remélem, hogy hamarosan számunkra is beérnek olyan eredmények, mint a kétnyelvű feliratok törvényesítése, a tanügyi törvény módosítása stb. A végrehajtó hatalomban puszta jelenlétünk már garancia arra, hogy nem fognak olyan gyakran a konzervatív nacionalista retorikával falhoz állítani. A magyar veszéllyel való ijesztgetés hatástalanításában óriási szerepe volt Frunda kampányának, hiszen végre először volt alkalom a legszélesebb rétegeknek bemutatni az RMDSZ valódi arcát, pozitív választási kampánypropagandával megcálfolni a manipulációkat. Ezért is vállalni kell a kormányzati szerepet. Benne volt választási programunkban, hogy ha lehetőség adódik, részt veszünk a kormánykoalícióban, választóinkat nem szabad becsapni. Ennek fejében nem kell kompromisszumokat elfogadni. Semmiről sem szabad lemondani, ami programunkban szerepel. Nem lesz majd könnyű eldönteni, hogy mikor minek érkezik el az ideje és miből mennyit adagoljunk, mert ha valamit kihagyunk, saját választóink fordulnak el tőlünk, ha pedig valamit erőltetünk, akkor magunk tartjuk oda céltáblának azt a bizonyos Achilles-sarkot a nacionalista ellenzék elé.
Általában is könnyebb lesz a szenátusban a munka. Más az összetétel, az emberanyag. Az előző szenátusi többségnek nem elsősorban a politikai opciójával volt a baj. Egyszerűen buták voltak, akikkel nem lehetett együttműködni, csapatmunkában törvényeket hozni. Meggyőződésem, hogy az ellenzékbe vonult RTDP parlamenti tagjai között is több most az értelmes ember, akikkel kellemesebb lesz vitatkozni. Nem azért, mintha puhábbak, engedékenyebbek lennének. De például Melescanuval sokkal értelmesebben el lehet beszélgetni, mint Griguta Botissal, aki szerencsére nem került be a szenátusba.
– Ha visszaforgathatnánk a történelem kerekét és választhatnál a most lejárt és a most kezdődő mandátum között, melyik mellett maradnál?
– Nagyon sajnálom, hogy ebben a törvényhozási ciklusban nem vehetek részt, mert rettenetesen szeretném látni Petre Romant, a szenátus elnökét, amint megvonja a szót Ion Iliescu szenátortól. De viccen kívül is sajnálom, éppen azért, amit hangsúlyoztam, hogy csapatmunkára érzek rátermettséget, és a szenátus új összetétele annak kedvez. Függetlenül attól, hogy ott maradtak olyan emberek, mint Vadim Tudor, Dumitrascu és melléjük belépett Văcăroiu. Sokkal jobb érzés eredményesen dolgozni. Ennek ellenére nem sajnálom, hogy a nehéz, nagyon nehéz előző ciklusban részt vettem. Érdekes módon szinte az egész kelet-európai, volt kommunista blokkra jellemző, hogy azok, akik átmentették magukat az új hatalomba, mint például Păunescu, és, sajnos, a régi kormányerőknek 70 százalékát ilyen fából faragták, tudatos nacionalista propagandával igazolták magukat a nép előtt. A korábbi diktatúra emberei voltak, amelynek az volt a jellemzője, hogy az életszínvonalbeli megszorításokat sovén propagandával fogadtatták el.
– Mikor érezted először, hogy nem lehetsz biztos a második mandátumban?
– Amikor az addigi aránylag elfogadható légkör megfagyott körülöttem. Annak ellenére, hogy konkrétan semmi kifogást nem hoztak a tudomásomra.
– Valamilyen eseményhez kapcsolható? Például Frunda elnökjelöléséhez?
– Nem, már kezdeményezésem előtt bekövetkezett valami. Szerintem azzal kapcsolatos, hogy egy idő után bizonyos rossz információk miatt egyesek azt kezdték képzelni, hogy nemcsak az RMDSZ-ért, hanem az RMDSZ-ből is lehet élni, és hogy a parlamenti tagság az anyagi karrier nagy lehetősége. Nagyon sokan elképzeltek maguknak egy ilyen lehetőséget, és ettől a korábbi nyílt légkörnek nyoma veszett. Megkezdődött a felszín alatti könyöklés. Talán akkor nem ártott volna tisztázni a hiedelmeket, hogy álljon meg a menet, lehet, sőt biztos, hogy nagy pénzek forognak bizonyos hatalmi szinteken, de egy ellenzéki, ráadásul nemzeti kisebbségi politikusnak hiába ígérnek egy üveg whiskyt, ha elintéz valamit, mert nem tud intézni semmit. Az ő számára nem nyílnak meg a hátsó ajtók. Sőt, csak úgy nyílnak meg, ha ő ad valamit. Amikor Cseresznyés Pálnak kijártam a cellabeli televízió jogát, nem én kaptam, hanem én vittem a whiskyt. De mivel nem tudok lobbyzni, arra alapoztam, amit alapvető emberi tulajdonságoknak tartok, mint a szavahihetőség, a határidők betartása, a pontosság, a becsület, a munkavégzés. Szerintem ezek olyan fontos tulajdonságok a politikai pályán is, amit a választók értékelnek. A politikai helyezkedés, mint a hatalom megszerzésének a tudománya, sajnos, a belső hatalmi harcban is érvényesül, és én abba nem akartam beszállni. Annak idején egy kisebbségvédelmi szervezet tagjaként próbáltam tevékenykedni, sose gondoltam, hogy hatalmi harcokba is belekeveredek. Az idei választások előtt kibontakozott tülekedéssel kapcsolatban nem utódomra célzok, általános jelenség volt, amelynek szükségszerűen voltak nyertesei és vesztesei. Az idei választásokat kétségtelenül politikai vereségként, kudarcként éltem meg, és a megfelelő tanulságot le is vonom. A megyei választmány és vezetőség feladata lenne, hogy felelős döntéseket kellően mérlegelve hozzon. Amit elsősorban kifogásolok az az, hogy Kolozsváron, amely értelmiségi központ, olyan fontos személyiségek, mint az egyházi méltóságok, a pedagógusok, a lapszerkesztők, a vállalkozók nem jutnak szóhoz. Vagy csak nagyon áttételesen. Nem a sértődöttség beszél belőlem, hiszen második helyen lévő szenátorjelöltként is aktívan részt vettem a kampányban. Különben ugyanolyan becsületesen dolgoztak a kampányban a nem befutó helyre került többi parlamenti jelöltek is. Mégis meg kell jegyeznem, hogy a kolozsvári sajtó mintha észre sem vette volna, mi történik körülöttem, hova tűntem el. A Szabadság többet foglalkozott azzal, hogy Borbély László milyen helyre került a Maros megyei listán.
– Nem a mundér védelméért, hanem a tárgyilagosság kedvéért: Borbély László kedvezőtlen besorolását a világsajtóba kigyűrűző lemondások és lemondatással való fenyegetőzések kísérték, ezekről a Szabadságnak kötelessége volt tájékoztatni az olvasókat. Kolozsváron csend volt, a Szabadság ezt a csendet tükrözte.
– Talán ebből kell levonnom a legfontosabb tanulságot. Ugyanis nagyon hasonló a helyzet. Borbély László is megyei elnök volt, mielőtt képviselő lett volna. Megyei elnökként az ember felhalmozza irigyeit? Meglehet. Mennyit párttitkároztak engem pusztán azért, mert nekem kellett közvetítenem a választmány döntését bizonyos személyek ügyében! A körülöttem kialakult csendes tudomásulvétel annak is tulajdonítható, hogy Sütő Andráshoz hasonlítható személyiségek az RMDSZ kolozsvári szervezetéből kimaradtak. Annak idején, amikor megyei elnök voltam, ha az a csillár leesett volna, akkor hat egyetemi tanárt, öt szerkesztőt és nyolc aktív politikust üt agyon. A választmányban akkoriban olyanok voltak, mint Balázs Sándor, Herédi Gusztáv, Kántor Lajos, Kötő József, Dáné Tibor, Gyimesi Éva, Bucur Ildikó, Dávid Gyula, Szabó Zsolt. És a választmányi gyűlések nyitottak voltak a sajtó számára.
– Fennáll-e annak a veszélye, hogy a közeljövőben esetleg leszakadó csillár ott talál egykori helyeden, személyiségek gyűrűjében? Vagyis: az interjú végén halljuk terveidet.
– Lobbyzni a megyei elnöki tisztségért sem fogok, de ha felkérnek rá, elfogadom. Úgy érzem, hogy még tudok dolgozni az RMDSZ-ért. Hét év tapasztalatát gyűjtöttem össze, azzal nem vonulhatok tétlenségbe. Kolozsvár nem áll olyan jól – hogy úgy mondjam – káderek dolgában. Szeretném, ha szükség lenne rám. A választások utáni új helyzetben annyi poszton kell helytállni, hogy nem biztos, akad-e mindegyikre jelentkező. A kormányhivatalokban sem kényelmesek a bársonyszékek, nem olyan vonzó a bukaresti életmód, távol a családtól. Én azt is vállalnám, de csak olyan feladatkörben, amelyhez értek, különösen, hogy van már tapasztalatom a bukaresti hivatali labirintusban. El tudnám képzelni a helyem a tudományos kutatás, a környezetvédelem szakminisztériumában, a vallásügyi államtitkárságon, vagy idehaza a megyefőnökségen. Kolozsváron a helyzet változatlan, a polgármester ellenséges magatartását továbbra sem tűzoltóakciókkal lehet semlegesíteni, hanem átgondolt stratégiával. Ehhez az kell, hogy városi tanácsosaink, a megyei szervezet vezetői és parlamenti képviselőink – azért mondtam ilyen esetleges sorrendben, hogy ne keletkezzen valamilyen alá-, mellé- vagy fölérendelési viszony – összehangolják munkájukat. Eddig is sokkal egészségesebb lett volna, ha a megyei vezetőség nem keddre, hanem péntekre ütemezi összejöveteleit, amikor mi, a parlamenti tagok is részt vehettünk volna.