Képviselői boríték


Zsarolás kizárva
Beiktatott képviselőként először tartott sajtóértekezletet Iuliu Păcurariu. A Demokrata Párt Kolozs megyei szervezetének elnöke szombaton főleg arra hívta fel az újságírók figyelmét, hogy a kormányalakítással kapcsolatos minden kiszivárogtatott hír nem egyéb spekulációnál. Hasonló a helyzet a kolozsvári megyefőnökségi hivatal tisztségeivel, amelyekkel kapcsolatban nem tartaná helyesnek, ha az RMDSZ-nek is jutna belőlük. Egy ilyen kinevezés ott, ahol mégiscsak Funar az úr, nem tenne jó szolgálatot a konvenciónak. Viszont további utalásokat tett arra, hogy méltányosnak tartaná a prefektusi tisztség átadását a Szociáldemokata Uniónak, és ebben a kérdésben, mint más kormánytisztségek ügyében is, nem a parasztpárttal, a liberálisokkal, vagy más konvencióbeli csoportokkal tárgyalnak, hanem a Román Demokrata Konvenció vezetőivel. Olyan szempontokat vetnek fel, hogy semmilyen igénnyel nem lépnek fel ott, ahol a helyhatóságban megfelelő arányban jelen vannak, mint például Konstanca megyében, ahol nagyvárosi és községi polgármesteri tisztségeket, tanácsosi helyeket zömmel a Demokrata Párt emberei töltenek be, de a Kolozs megyei nem kielégítő képviseletüket a prefektusi hivatalbeli tevékenységgel szeretnék ellensúlyozni.
Megerősítette a találgatásokat, hogy az RMDSZ helyét a kormánykoalíció oldalán képzelik el, ebben azonban semmilyen szerepe sincs az RMDSZ állítólagos zsarolásának. Az RMDSZ hét évig volt ellenzékben, és mindvégig olyan álláspontot képviselt, amely egybecseng az új parlamenti többség reformpolitikai céljaival. Az RMDSZ tehát mindenképpen az RDK-SZDU támasza lenne a parlamentben.
Végezetül képviselőházi élményeiről számolt be, az új parlamenti palota – egykori Nép Háza – méreteiről, a képviselőknek fenntartott szállodai szobák berendezéséről és a fizetésükről. Alapfizetés: bruttó 900 000 lej; gyűléspénz: 600 000 lej; 2% kiegészítés; 25 000 lej napidíj; szállásdíj: 1 200 000 lej, amit a szálloda számláz a parlamentnek, ellenben ha a képviselő nem tart igényt szállodaszobára, hanem rokonnál, ismerősnél, házinéninél, vagyis albérletben húzza meg magát, szállásköltségei megtérítésére ezt az összeget kézhez kapja.