Parlamenti útravaló


Tegnap délben ünnepélyes külsőségek közepette adták át a Kolozs megyei Választási Iroda igazolásait a megválasztott szenátoroknak és képviselőknek. Mindenkinek két igazolvány jutott – az egyikkel Bukarestben, a parlamentben jelentkeznek, a másikat, a színesebbiket itthon, magánirataik között őrizhetik, ha akarják, rámába tehetik.
Az alkalomhoz illően beszédet mondott Vasile Grunea, a választási iroda vezetője, Pop T. Ioan, a megyei törvényszék elnöke, Ioan Rus még hivatalban lévő megyefőnök, Romulus Constantinescu, a megyei tanács elnöke. Kolozs megye parlamenti tagjai közül szólásra emelkedett Ioan Vida Simiti, Eckstein-Kovács Péter, Alexandru Lăpus,an, Costică Ciurtin.
Az emelkedett hangulatban dicséretben részesültek a választási kampány lebonyolítói, a törvényszéki bírák, a prefektúra alkalmazottai és nem utolsósorban a sajtósok. Eckstein-Kovács Péter kiemelte, hogy a választási kampányt megszervező párt, bár alulmaradt, nem szolgáltatott különösebb okot az óvásokra. Ezt a gondolatot, enyhén félremagyarázva, Alexandru Lăpus,an továbbfejlesztette, hogy ilyen még nem volt a térségben, majd a konvenció Romániával megkötött szerződésén próbált élcelődni, mondván, hogy annak lehet kétszáz, háromszáz, akár négyszáz napja. Vagyis ízelítőt kaptunk a kormánypárti miniszterből ellenzéki képviselővé vált politikus retorikájából. A parlamenti hangulat előrevetítéséhez tartozott az is, hogy pezsgőbontáskor elhangzott a megszokott tréfálkozás: héj, ti, RMDSZ-esek, gyertek közelebb, ne alkossatok külön köztársaságot.