A négy év – röpke történelmi pillanat


Rosszul megválasztott kampánytéma
Civilizáltan, feszültségmentesen zajlottak le a választások Kolozs megyében, és ez annak is tulajdonítható, hogy működnek a jogállam intézményei – mondotta Ioan Rus prefektus tegnapi sajtóértekezletén. A választópolgárok felsőbb osztályba lépéseként értékelte, hogy zömében erős pártokra adták szavazatukat, nem tévedtek el az automobilisták, traktoristák és más fantompártok labirintusában. A Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának ellenzékbe vonulásával kapcsolatban leszögezte, hogy a vezetőség felfrissítésével és a kormányzatban felhalmozott gyakorlattal kormányzási alternatívát jelentenek, a választási vereséget nem tekintik katasztrófának, hiszen a négy esztendő a történelemben egy röpke pillanat.
Az RTDP erőtartalékainak számbavételekor jelezte, hogy legalábbis kolozsvári viszonylatban a szakértői vezető gárdának eddig nem is volt alkalma és ideje politikai véleményt kifejteni. Erre ezután kerül sor, mégpedig ellenzéki pozícióból, ami megkönnyíti dolgukat.
Mielőtt a prefektúrán „leoltaná a villanyt”, kipuhatolta, milyen változásokat akarnak eszközölni az új hatalom leendő megbízottjai – ezt szolgálta találkozója a konvenciós prefektusjelöltekkel. Akiket utódai nem akarnak a prefektusi hivatalban tartani, azoknak munkahelyet szeretne biztosítani.
A vasárnap éjjeli randalírozással kapcsolatban elmondta, hogy a régi városháza udvarán lévő városi székhelyük ablakait sem kímélték. Arra a kérdésre, hogy mit szól Funar jelenlétéhez az ellenzéki győzelmet ünneplők között, mosolyogva kérte az elnézést: nem fűz hozzá kommentárt.
Az RTDP elnökjelöltjének gyenge erdélyi szereplésével és a Kárpátok menti törésvonallal kapcsolatban azt mondta, hogy annak mélyebb okait elemezni fogják, mert hogy Erdélyben inkább akarták a változást, az csak felszín, az csak kirakat. Le akarnak menni a „raktárba” is, körülnézni. A törésvonal gazdasági okokra vezethető vissza, de ezen kívül más is közrejátszott – mondotta, és mint lehetséges tényezőt említette az RMDSZ szavazótáborát. Ugyanakkor a román-magyar viszony feszegetése főleg az elnökválasztás második menetében helytelen témának bizonyult. Ioan Rus szerint maga a probléma létezik, de témája a kampányban ellentétes eredményt hozott. A Szabadság kérdésére, hogy a román-magyar viszonyra Ion Iliescu saját kezdeményezésből hajtott rá, avagy valaki sugalmazta neki, Ion Rus nem bocsátkozott találgatásba, kijelentette, hogy nem tudja, nem forgolódott elnökjelöltjük kampánystábjában.
Ioan Rus, aki prefektusi hivatalának átadása után nem vonul vissza a politikától az üzleti életbe, derűlátóan nyilatkozott a kolozsvári pártszervezet jövőjéről. Bízik abban, hogy nem lesznek szökevények, de ha mégis, akkor a „politikai kurtizánoktól”, akik csak a hatalom oldalán tudnak politizálni, szívesen megválnak.