Hamis felhangok ellenére készüljünk a második fordulóra


Még nyílnak a pártkertekben az őszi eufória-virágok, de itt-ott fagyosra fordul a hangnem. Viorel Cataramă konvencióbeli liberális vezér például kijelentette, hogy nincs szükség az RMDSZ-re a kormányban, mert van elég szakértőjük, főleg politikusuk. Ez csak árnyalattal különbözik a kolozsvári polgármester nyilatkozatától, aki szintén felajánlotta a konvenciónak a maga szakértő politikusait, természetesen, ha az RMDSZ-t kihagyják mindenből.
Most mit tegyünk? Nyilalljon belénk a Cataramă-nyilatkozat? Sértődjünk meg? Vagy, ne adj Isten...?
Ne hallgassunk ösztöneinkre. Mostanában olyan ravaszul kavarják a kártyákat, hogy maholnap csak a színtévesztők láthatnak tisztán – természetesen ők is csak véletlenül. Nem biztos, hogy a konvenciós liberális oda akart ütni, ahova nézett. Mint ahogy a november 3-a előtti kolozsvári konvenciós szórólap is mást vett célba, nem az RMDSZ-t, csak egy kicsit reszketett a szövegszerkesztő keze. És a Hajnal lakótelepen november 2-án éjszaka szórt röpcék szerzői sem komolyan gondolták, hogy: „szavazzatok ránk, a konvencióra, mert miután átvesszük a hatalmat, visszahozzuk a királyt, visszaadjuk neki a földjeiteket, lakóházaitokat” stb. (Ezzel valószínűleg a konvenció ellenségei akartak zavart kelteni – szerk. megj.)
Meglehet, hogy Cataramă is csak ravaszkodik. Most csak az a célja, hogy magyarellenességével bizonyos rétegből szavazókat nyerjen Constantinescunak. Nem fél a magyarok szavazatának elvesztésétől. Tudja, hogy melyik a legfegyelmezettebb szavazótestület...
Csakhogy bonyolítja a helyzetfelmérést, hogy Cataramă nem most nyilatkozott először ilyen fennhéjázóan. A medve bőrére való előzetes ivászatok alkalmával többször kijelentette, hogy nincs szükség a kormányban a Nemzeti Liberális Szövetségre, mert nélküle is „van elég szakemberük”. Sajnos, az NLSZ nem jutott be a parlamentbe, tehát Cataramă nem játssza tovább az áldatlan szerepet, hogy liberális kollégáit zavarja ki a végrehajtó hatalomból. Másokra vicsorít.
Maholnap a parasztpártiaknak is megmondja, hogy nincs szüksége rájuk. Pedig nélkülük aligha kapaszkodott volna fel a parlamenti küszöbre.
Különben a Safi-botrány miatt a konvenció népszerűségét veszélyeztető „paplangyáros” (Relaxa Mizil) nemcsak azt ítéli meg tévesen, hogy kinek van nagyobb szüksége a másikra, hanem parlamenti matematikából sem túl erős. Ugyanis valamelyik nyugdíjas párt vezére is bármikor kijelenthetné, hogy nincs szüksége az autósok pártjának koalíciójára, mert van elég szakembere. A nyugdíjasok között is akadna egy kabinetre való doktor, mérnök, akadémikus. Még egy olyan miniszterelnökre is futná tartalékaiból, amilyen Văcăroiu volt. Csakhogy a káderkészlet nem elég a kormányalakításhoz. Ahhoz parlamenti háttér is kell. A törvénytervezetek döntő többségét a kormány terjeszti elő a törvényhozói hatalomnak, és ha ott nincsenek többségben saját pártemberei, „dolgozatait” sorra kapná vissza átdolgozásra.
Egy államelnök csak akkor bízna meg kormányalakítással olyan pártot, amely nem biztosította parlamenti hátterét, ha politikai válságot akarna előidézni – például előrehozott választások céljából. Ez a veszély különösen akkor áll elő, ha labilis az erőviszony és az államfő a gyengébbek oldalán áll. Az adott helyzetben Ion Iliescu (ha újraválasztják) megkettőzött szájszélességgel mosolyogna, ha arra kényszerítenék, hogy törékeny többséget alkotó koalíciót bízzon meg kormányalakítással. Akkor már miért ne kérné fel a saját pártját? Azt még protekcióban is részesítené... A konvenciónak tehát a lehetséges szövetségeseket mindenképpen meg kell nyernie, hogy számottevő parlamenti többséget alkosson, nem veheti komolyan Viorel Cataramă vágyát, hogy egyedül töltsön be minden minisztériumi tisztséget.
A legbölcsebb tehát, amit most e másfél hét alatt tehetünk: figyeljünk a politikai állásfoglalásokra, de ne engedjük, hogy azok befolyásolják szavazási szándékunkat. Rajtunk ezúttal se múljon az ország politikai stabilitása, amely nyilván akkor lenne tartós, ha a konvenciós parlamenti többség és kormány munkáját nem akadályozhatja a kisebbségbe visszavonult párt elnökjelöltje.