Keresztapaságok és egyéb ínyencségek


Kolozsvári látogatásának végén Oliviu Gherman, a szenátus elnöke Liviu Maior tanügyminiszter és Grigore Zanc prefektus társaságában sajtóértekezletet tartott, amelyen legalább annyit szerepelt a Román Nemzeti Egységpárt és annak elnöke, mint a legnagyobb kormánypárt. Az állandó párhuzamba állítás nem véletlen, hiszen Oliviu Gherman már első válaszaiban félreérthetetlenül célzott arra, hogy Erdélyben és főleg Kolozsváron e két párt harca adja meg az idei választások savát-borsát.
A Kolozs megyei RTDP-szervezetért felelős pártvezér nem osztja maradéktalanul Adrian Nãstase véleményét, amelyet szintén erdélyi körútja során hangoztatott, hogy kisebbségi komplexusaik lennének az egységpártosok „hazai” pályáján. Gherman szerint ez a komplexus a múlté. Korábban nem tudtak rálicitálni az RNEP agresszív politizálására, mert nem olyan a stílusuk, de most már erre nincs is szükség, mert a választók megelégelték a harsány felhangokat. Részletekbe is bocsátkozott: Erdélyben azzal nyertek teret, hogy 1992-ben vesztettek, így mások erodálódtak a helyhatóságokban, ahogyan a legnagyobb kormánypárt tekintélye is csorbult Moldvában, illetve nem mindenütt, csak bizonyos településeken.
Arra a kérdésre, hogy mit tenne az RTDP, ha Ion Iliescu független jelöltként indulna az elnökválasztáson, azt válaszolta, hogy ez a hipotézis is jellegzetesen Funar-vicc, és semmi alapja sincs. Iliescu van annyira okos politikus, hogy tudja, függetlenként nincs akkora esélye.
A szenátus elnöke nem volt hajlandó bemutatni pártja kolozsvári polgármesterjelöltjét. Robotképét sem akarta ismertetni, nehogy ráismerjenek az illetőre, és akkor a politikai ellenfél – tudjuk, melyik – idejekorán ráhajt ellenpropagandájával. A jelölttel szembeni egyetlen követelményt árult el: rendelkezzen a hagyományos román jóérzéssel.
Az RTDP magas vezetőségének erdélyi körútjait megelőzte az RNEP elnökének fenyegetéssorozata, amelyre alig győzőtt válaszolni Oliviu Gherman. Ha a távközlési minisztert meneszteni merészelnék... Már menesztették – jelentette be a sajtóértekezleten Oliviu Gherman –, és nem jött el a világ vége. Új minisztert még nem neveztek ki, ugyanis a négypárti megállapodás értelmében ez a tárca az RNEP-é. Van még idő annak eldöntésére, betöltik-e vagy sem. Abban nem lát összefüggést, hogy az RNEP ragaszkodik a távközlési tárcához, ugyanakkor a választási előkampányban egyre több kompromittáló személyi adat kerül forgalomba, sűrűsödnek a lehallgatási botrányok. Azok az úgynevezett lehengerlő bizonyítékok, legalábbis ami személyét illeti, közismert tények kiforgatásából származnak. Az a fiatalember, aki Funar szerint most szédületes minisztériumi karriert fut be, nemcsak az ő keresztfia, hanem az egész craiovai fizika tanszéké, ugyanis annak idején mindannyian hivatalosak voltak az esküvőre, ahol testületileg vállalták a keresztapaságot. Mellesleg kétszer ha látta a fiatalokat, és különben is azóta elváltak.
A kolozsvári polgármester hirtelen napirendre tűzött bírósági ügyével kapcsolatban Oliviu Gherman elhárította a feltételezést, hogy ez is a választási kampány fokozódásának a jele volna. Ők nem szólnak rá az ügyészekre, azok végezzék a dolgukat, mint ahogyan a kolostorok belügyeit is az apácákra bízzák. De ennél a kérdésnél Oliviu Gherman tőle szokatlan indulatossággal kérte az újságírókat, ne mind Funarral foglalkozzanak, hiszen ezzel szüntelenül a figyelem fókuszában tartják. Kétes politikai személyiségek éppen ezzel érvényesülnek, hogy a szenzációhajszoló újságok minden szavát felkapják. A szenátus elnöke kérve kérte az újságírókat, ne tartsák többre Funart annál a polgármesternél, akit egy adott város többsége négy évre ültetett a hivatalába. Több újságíró ellenvetésére, hogy Funar nemcsak polgármester, hanem a kormánykoalíció egyik pártjának elnöke, Oliviu Gherman arról beszélt, hogy az RNEP nemcsak az elnökéből áll, ennek a pártnak is vannak helyesen gondolkodó politikusai.
A kioktatás ellenére további szembesítések történtek a heveskedő kormánypartner kijelentéseivel, például azzal, hogy az RTDP bármely párttal, még az RMDSZ-szel is hajlandó lepaktálni, hogy átvegye a kolozsvári városházát. Erre szintén stratégiai okokból nem volt hajlandó válaszolni a pártvezér, mondván, hogy a szövetkezési taktikát még nem szögezték le, korai lenne arról nyilatkozni. Személyes véleménye szerint azonban nem lesz szükségük szövetkezésre, mert a lakosság változást óhajt.
Az erdélyi megyékben a legkülönbözőbb forrásokból 15-20 százalékkal több befektetés történik – szögezte le Oliviu Gherman olyan megérzésekkel kapcsolatban, hogy a Bukaresttől távolabbi vidékekre nem jut kellő figyelem. Ellenkezőleg – hangsúlyozta a tanügyminiszter is. Míg Erdélyben három városban folyik campus-építés, addig a Kárpátokon kívül csak Konstancának jutott főiskolai fejlesztési keret. Ezt a problémát a vallásszabadság firtatása követte, azzal a sokak számára talán meglepő kijelentéssel, hogy a szabadságból életveszélyes lehet a sok, vagyis a kétes vallásszekták terjeszkedésének elnézése. Az iskolákban már olyan egzotikus szekták is híveket toboroznak, amelyek a szülők fizikai megsemmisítésére buzdítanak. Arra a kérdésre, hogy van-e már román neve ennek a szektának, azt a választ kaptuk, hogy igen, viszont arra a kérdésre, hogy megtudhatjuk-e mi is, azt mondták, hogy nem. De a sajtó fel lett kérve, hogy harcoljon ellene, mint régebb valami más ellen, viszont akkor legalább megmondták, hogy Coca-Colának hívják.
És hogy visszatérjünk a sajtóértekezlet vezérfonalához, végül arra kaptunk választ: dehogy igaz az a funari vészjelzés, miszerint az idei költségvetés 25 százalékkal kisebb, mint a tavalyi, és hogy ezt a lesújtó adatot csak a helyhatósági választások kimenetele után teszik közzé. Oliviu Gherman megerősítette, hogy az új parlamenti ülésszak legelső dolga a választási törvény és a költségvetés. Bár – tette hozzá –, Amerikában megtörtént, hogy egy egész év eltelt a költségvetési törvény megszavazása nélkül.