Koalíciós lehetőségek és lehetetlenségek


Borbély Imre önkirekesztése
Teljében a választási kampány – ezenkívül az szolgáltatott okot az RMDSZ vezérkarának kolozsvári sajtóértekezletére, hogy elkészült az egész erdélyi magyarságra kiterjedő minta alapján végzett közvélemény-kutatás összesítése.
A bevezetőben Takács Csaba ügyvezető elnök értékelte az eddigi választási kampányt. Hangoztatta, hogy nem jelentkeztek súlyosabb konfliktusok, de bizonyos jelek aggodalomra adnak okot. Ezek között felsorolta a telefonbotrányt és az RMDSZ-nek kijáró kormánytámogatás folyósításának halogatását. Zavaró tényezőnek tartja, hogy bizonyos pártok az RMDSZ egyes székházain látható jelvényekkel indulnak a választásokon, így próbálnak meg elvonni szavazókat.
Markó Béla szövetségi elnök többek között elmondta, hogy mind a 41 megyében jelöltlistát nyújtottak be, a jelöltek eddigi találkozóinak kedvező a visszhangja. Nagyon jó a fogadtatása Frunda György szerepléseinek. A választói találkozókon kitűnik, hogy a polgárok érdekeltek a változtatásban, és konkrét választ várnak a problémákra, a politikusok nem számíthatnak sikerre általánosságokkal, demagógiával.
A továbbiakban Magyari Nándor László szociológus ismertette a közvélemény-kutatást, amelyet az RMDSZ megbízásából a XXI. Század Alapítvány végzett 1200 személy megkérdezésével. Ígéretet kaptunk arra, hogy egy-két nap múlva közölhetjük a felmérés közérdeklődésre számot tartó adatainak kivonatát. Addig is, íme, néhány következtetés. A megkérdezettek zöme elégedett az RMDSZ tevékenységével és ennél nagyobb azok száma, akik az RMDSZ-re óhajtanak szavazni. Nagy a választáson résztvevők aránya is: 93%. Frundára 87 százalék készül szavazni, 6 százalék Emil Constantinescura, más jelöltek elenyésző szavazatot kapnak a magyarságtól. A romániai magyarokat foglalkoztató problémák sorrendje: 1. munkanélküliség, 2. anyanyelvi oktatás, 3. életszínvonal, 4. a magyar-román viszony feszültségmentesítése.
Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ részt venne-e a kormányzásban, és milyen pártokkal, Markó Béla kiemelte, hogy ilyen vonatkozásban senkivel sem tárgyaltak, és valószínűleg a választások előtt nem is fognak egyezkedni. Ha a választások után úgy adódik, akkor elsősorban a Román Demokrata Konvencióval képzeli el a kormányzást, nem tartja lehetetlennek a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjával, ha annak kisebbségi politikájában lényeges változás áll be, és kizárja a koalíció lehetőségét a Román Nemzeti Egységpárttal, a Nagyrománia Párttal és a Szocialista Munkapárttal, azzal a három párttal, amelynek programjában magyarellenes beütések vannak.
Borbély Imre független képviselőjelöltként való jelentkezését Markó Béla úgy értékelte, hogy ezzel a jelenlegi RMDSZ-képviselő kirekesztette saját magát a szervezetből. Takács Csaba pedig kampányigazgatóként kijelentette, hogy ezek után Borbély Imrét éppen olyan ellenfélnek tekinti, mint a Romániai Magyar Szabaddemokrata Párt jelöltjeit, és mindent elkövet esélyük csökkentéséért.
A román sajtó kolozsvári képviselői részéről nem nyilvánult meg különleges érdeklődés, és távol maradtak azok az újságírók, akik máskor megpróbáltak kellemetlenkedni az RMDSZ vezetőivel.