...aki utoljára nevet


Felszabadultan nevetett a kolozsvári közönség a PRO TV Aki szavaz – nyer fedőnevű műsorában, valahányszor megszólalt a hatalom, főleg a Román Nemzeti Egységpárt képviselője, Liviu Medrea. Aki meg sem kísérelte eltitkolni bosszúságát, és sikertelenségének okát az egybegyűltek összetételére fogta rá.
Valóban, az RNEP-nek nem nagyon sikerül mozgósítania táborát különböző rendezvényekre. Amikor táblácskákat avatnak, alig lézeng századnyi ember, a temetési cirkuszhoz is a polgármesteri hivatal alkalmazottjaira kellett támaszkodnia. De az utcán, a buszokban beszélgető emberek között sincs látható RNEP-es többség. A gyászmenetet követő napon például a Monostorról a városba tartó tömegközlekedési járművek minden zökkenésére az utazóközönség kórusban kiáltott fel: ide kellett volna letenni a koporsót!
Ezzel szemben a tévéműsorban osztatlan sikernek örvendtek az ellenzék képviselői, és bár mérsékeltebben, mégis kifejezésre jutott az elismerés Eckstein-Kovács Péter iránt.
Csak el ne örvendezzük magunkat! A helyhatósági választások előtt is úgy tűnt, hogy a város ama haladóbb része önműködően hahotázni kezd, amint Funar megszólal, mégis újraválasztottuk. Sőt, az ifjúság egyik fontos rétegétől, az egyetemistáktól nagy szavazattöbbséget kapott.
Hacsak... Igen: a mosolymegfagyás elkerülése végett jobban meg kellene szervezni a megfigyelők tevékenységét a november 3-i választásokon.