Minden híresztelés ellenére Romániában érvényesül a pozitív diszkrimináció


Kölcsönösségi elvből kiindulva, nyugati polgár csak vízummal lépheti át a román határt. Ennek beszerzéséhez azonban nincs szükség konzulátusi „káderezésre”, meg eltartási igazolásokra, elég a határátkelőnél lepengetni 50 márkát.
Hazalátó svéd honpolgárt érte az a kellemes meglepetés, hogy a vámos figyelmeztette: újabb rendelkezés értelmében potyára fizette ki a vízumilletéket, mert ha Romániában született, rá nem vonatkozik a vízumkötelezettség. Bármilyen magas az életszínvonal Nyugaton, a teljesen feleslegesen kidobott 50 márka visszanyerését a külföldre szakadt hazánkfia a szülőföld hatóságainak baráti gesztusaként fogta fel.
Az illetéket inkasszáló hölgy azonban ingerülten dobta vissza a vízum számláját: már megint hülyéskedik vele a vámos! Amikor abban a rendeletben világosan meg van írva, hogy a Romániában született románokra vonatkozik a kedvezmény, és ebben az esetben aztán igazán nem vitás a határátlépő nemzetisége. Zoltán! Ha legalább a Kiss román k-ával lenne írva – értelmezte nagy garral a pénztáros a kollégájának az eredeti romániai jogállamiságot.
Pillanatig se higgyük ezután bizonyos politikusoknak, hogy nem értik, mi is az a pozitív diszkrimináció, meg hogy a világon sehol sincs olyasmi. Dehogy nem értik! Éppen ők alkalmazzák a kisebbség elleni többségi érdekvédelemben.