Feljelentés


Tisztelt központi PRO-tévé!
Mint több alkalommal jeleztük, igyekszünk átlátni a szitán, és ebben az Önök helyi megbízottjai számottevően megkönnyítik a dolgunkat.
Hónapok óta tanúi lehetünk, hogy a clujnapoci hírműsor szerkesztői túltesznek a Román Nemzeti Egységpárt egypontos gazdasági-társadalmi ideológiáján („magyarok csak Magyarországon vannak, Romániában csak románok létezhetnek”), és fáradságot, videokazettát, sugárzási energiát nem kímélve azt bizonygatják, hogy magyarok csak a fizikai és szellemi fogyatékosok, rosszfogú alkoholisták, borostás ferdeerkölcsűek stb. sorában találhatók. Minden este, amikor ismételten meghökkenünk, hogy városunk lakosságának több mint 20 százaléka egyetlen szereplővel sem képviselteti magát a megye- és városvezetés, az ipari és bankoligarchia, a tan-, vallás és művelődésügy corefeusai stb. között vagy legalább oldalán, akkor megjelenik egy bárgyú vigyor, amelynek a gazdája irtó tehetséges zongorista lenne, ha nem hiányozna mindkét keze születésileg, és a neve természetesen Zoltán, kivételesen helyesen leírva.
Ez a műsorpolitika most rossz szolgálatot tehet Önöknek, ha figyelembe vesszük, hogy a román olimpiai csapat érmesei között magyarok is vannak, továbbá a magyarországi (tehát „igazi” magyar) olimpiások több érmet harácsoltak össze, mint néhány nagyobb nemzet fiai és hölgyei. Kolozsvár levegőjével volna baj, hogy itt nem terem magyar babér a PRO-tv helyi műsorában? Vagy a műsor lenne túlságosan provinciális?
Mivel a clujnapoci PRO-tv hírműsorának másnapi ismétlésekor annyi fáradságot sem vesznek, hogy az időjárás dátumát megváltoztassák, és így azt a tévhitet keltik, mintha az aznapra megjósolt hőmérsékletet másnapra is érvényesnek tekintenék, hajlunk az utóbbi válaszra.
Mindent egybevetve: ezért a vidékies híradásért kár kikapcsolni Kolozsváron az igazi PRO-tv késő esti hírműsorát.