Tetszés szerinti telekkönyvi kivonat


Tiltakozó akcióval kezdték a pénteki napot a kerekdombi Waldorf-iskola tanerői és az érdekelt szülők. A városi tanács ugyanis iskolájuk területének egy részét átadta a görög katolikus egyháznak templomépítés céljából.
Mint Liliana Dumitriu igazgató elmondotta, őket, vagyis a legilletékesebbeket senki sem értesítette hivatalosan, teljesen véletlenül tudták meg a területmérőktől, hogy vasárnapra kitűzték a felszentelés időpontját. Meglepetésüket fokozta az is, hogy miért éppen az iskola és az óvoda udvarát szemelték ki, amikor attól 200 méternyire beépítetlen terület van, méghozzá dombtetőn, amely kiváló hely templomnak.
A szülők által aláírt tiltakozó nyilatkozatot Victor Drăgoi főtanfelügyelő és helyettese, Ioan Păcurariu vette át, azzal a megjegyzéssel, hogy az akciótól függetlenül megtették már az első lépéseket az iskola területének megmentése érdekében, vagyis hogy a vasárnapra meghirdetett felszentelést halasszák el az ügy tisztázásáig. A bökkenő ugyanis az, hogy a városi tanács jóhiszeműen szavazta meg a terület átadását, mivel az igénylési iratcsomóban szereplő telekkönyvi kivonatban csak annyi szerepel, hogy 1945-ben az épületet és a parcellát átadták a román államnak. Pont. Erről a telekkönyvi kivonatról hiányzik az a megjegyzés, ami egy korábbi okmányon szerepel: „Gyermekóvoda”.
A tanácsosok úgy vélhették, hogy az állam tulajdonában lévő területnek nincs közösségi rendeltetése, tehát oda lehet ítélni a görög katolikus egyháznak. Legalábbis a tanácsosok egy része. Mert például Eckstein-Kovács Péter a tranzakció ellen szavazott. Egyházi igény ellen elvből nem foglal állást, de ebben az esetben kivételt tett. Ugyanis a „tömörített” telekkönyvi kivonatból is világosan kiderült, hogy iskolai és egyházi érdekek ütköznek.
Miközben a tanerők és a szülők a görög katolikus egyházhoz, majd a polgármesteri hivatalhoz mentek ügyük tisztázása érdekében, vagyis hogy a 30-as évektől óvodának és elemi iskolának használt ingatlan és földterület rendeltetését ne változtassák meg, Eckstein-Kovács Péter segítségével betekintést nyerhettünk a telekkönyvbe. Minden kétséget kizáróan megállapítottuk, hogy igaza volt Ioan Păcurariu helyettes főtanfelügyelőnek, amikor azt állította, hogy két telekkönyvi kivonat közül az egyik hamisítvány. Vagy legalább hiányos, ami csak kifejezésbeli finomítás. A lényeg az, hogy az eredeti dokumentumban szerepel a terület tanügyi rendeltetése. Valaki a valóban sok meghurcoltatást elszenvedett görök katolikus egyháznak kedvezve, az igényléshez csatolt kivonatról a terület rendeltetését nagylelkűen „lefelejtette”.
A tanácsi döntés ellen tiltakozó csoport a görög katolikus egyháztól a következő ígéretet kapta: ha a legkisebb zavar is mutatkozik a terület odaítélése körül, eltekintenek a vasárnapi felszenteléstől. A polgármesteri hivatalban pedig a következő megoldási javaslatokkal látták el a Waldorf-iskola tanerőit és szülőit: egyezzenek meg az egyházzal, hogy keressen más területet, vagy csak az általa igényelt 400 négyzetméternyi területre szorítkozzon, ne terjeszkedjen ki a városi tanácsban 1600 négyzetméterre megnövelt (?!) parcellára. Ha pedig az oktatói tevékenységet így sem fejthetik ki zavartalanul, bírósági döntéssel nyilváníttassák semmisnek a helyi tanács határozatát.
Egy hiányos dokumentum alapján hozott határozatot nem lehetne egyszerűbb módon hatálytalanítani?