Kényszerű részvétel


Minden tiszteletet megérdemel Gyémánt Mihály, amiért elsők között reflektált újságcikkben a szavazópolgári véleményekre. Írásával ezért illetlenség lenne kötekedni, de egy megjegyzése megköveteli a pontosítást. Idézzük: „Az RMDSZ csúcsvezetőségében zajló ún. »torzsalkodásban« a Kolozs megyei szervezet képviselői nem vettek részt”.
Mi, akik a Választópolgári névsorolvasás telefonos jelentkezéseit végighallgattuk (helyenként -szenvedtük), más következtetésre jutottunk. Sajnos, igenis részt vettek. Mert belekényszerítették őket. És ezt a részvételt a választópolgárok szavazáskor is észben tartották.
Emlékeztetnénk arra, hogy március 18-án a Szabadságban Molnos Lajosnak a megyei elnökség magyarázatával alátámasztott újságoldalas tisztázása jelent meg „elszámolatlan” pénzügyekről. Ebből egyesek meggyőződhettek, hogy Molnos feddhetetlen, mások pedig, akik el sem olvasták a cikket, vagy orrukon felejtették az előítéletek okuláréját, azt mondták, áhá, tehát kabátlopásba keveredett!
A választási kampányra készülődő megyei szervezetnek éppen az hiányzott, hogy elnökének tekintélyét sikkasztás gyanújával roncsolják. Többen kijelentették, hogy ezután nem fizetnek RMDSZ-tagsági díjat.
Ugyanez volt hallható városszerte Szőcs Géza szintén „elszámolatlan” pénzügyeinek felkavarása miatt. Hiszen Szőcs RMDSZ-beli ténykedése Kolozsvárhoz kapcsolódott, főleg a kolozsváriak között él egy olyan vélemény, hogy az egykori főtitkár degeszre tömte zsebeit abból a pénzből, amit egyenlő porciókban ki kellett volna osztania az erdélyi magyaroknak.
Kolozsváron sokan kijelentették, hogy a „torzsalkodások” miatt nem támogatták szavazatukkal az RMDSZ-jelölteket. De máshol is sokan maradtak távol szavazáskor. Vajon más megyékben a kevésbé fájdalmas kudarcot – függetlenek győzelmét – nem magyarázza részben az, hogy a kabátlopásokkal megint meghurcolták az erdélyi magyarság több más személyiségét? Többek között Sütő Andrást és Tőkés Lászlót is?
Sajnos, ha ilyen összefüggésben vizsgáljuk a jelenséget, akkor azt mondhatjuk, egyik megyei szervezet sem maradt ki a „torzsalkodásból”. Következményéből még annyira sem.
A viszály nyilvánosságát szemünkre vetették olvasóink, főleg amiatt, hogy felvetettük, de nem tisztáztuk a vádaskodásokat. Nemcsak a mundér becsületének védelméért, hanem az igazság kedvéért tisztázzuk: nem mi vetettük fel, előttünk a Kossuth rádió is megszellőztette az állítólagos botrányokat, tisztázásukra pedig nem vállalkozhattunk. Főleg választási kampány idején. Pénzügyőri szakszemélyzet hiányában egyebet nem értünk volna el, mint forrón tartjuk a kínos ügyeket, még inkább ingerelve azokat, akik gyanakvásra hajlamosak. Mi most sem tehetünk egyebet, mint várjuk a tisztázást. Amely a Sepsiszentgyörgyön megtartott SZKT-ülés napirendjén szerepelt, de elmaradt. A Kolozsváron július elején tartandó újabb tanácskozásra halasztották. Most pedig a tanácskozást halasztották el július közepére. Valamiért megint viszik előre a bomba időzítőszerkezetét, és ha valakinek az őszi választási kampány előtt jut eszébe leszámolnivalója valamelyik politikai ellenfelével, csak elfújja az ismert nótát az elszámolatlan pénzügyekről.
Júliusban talán még nem késő a tisztázás. Elő a bizonyítékokkal, vagy ha nem léteznek, akkor jelentsék ki: pardon, tévedtek. De augusztustól jó volna pisszenést sem ejteni ezekről a régi, számtalanszor és átláthatatlan célból felhánytorgatott ügyekről.
Hogy majd a megyei szervezet is joggal mondhassa, nem vett részt torzsalkodásban.